HD
Ruth Felix-Naef - Vergässlech - Mx3-Volksmusik

Vergässlech

356 plays
Jodel, Solo
11 morceaux

Ajouté le 13 août 2014

Année de création
2014

Crédits et remerciements

Ein herzliches DANKESCHÖN geht an die Formation Wasewachser, wo mich bei dem Jodellied musikalisch begleitet.
Ruth Felix

356 plays